OM LÆRFEST

Lærfest giver mulighed for, at undervisere, skoleledere, pædagoger, konsulenter og andre interesserede kan blive inspireret og få idéer og indblik i de mange nye læremidler, der findes med fokus på læring og undervisning.

På Lærfest’22 præsenteres en bred vifte af udbydere af læremidler samt andre relevante leverandører og udstillere med fokus på undervisning og læring. Derudover er det muligt for besøgende at deltage i en lang række oplæg, der retter sig mod de mange fag, didaktik, læremidler og aktuelle temaer indenfor undervisning og læring.

Som noget nyt vil det være muligt, at oplæggene kan optages af udstillere, der ønsker det. Man kan efter messen gense optagede oplæg her på hjemmesiden.

Udstillingen har åbent begge dage kl. 9.00-16.00, og det er gratis som besøgende at deltage i udstillingen og oplæggene. Som besøgende skal man dog registrere sig forud for eller ved ankomst.

Bag Lærfest står professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler.

Lærfest København
afholdes 16.-17. marts 2022 i Bella Center

Lærfest Aarhus
afholdes 27.-28. april 2022 i Scandinavian Congress Center

Lærfest København'22s sponsorer

Lærfest København'22s sponsorer