KONTAKT

Kontakt Lærfest København

Marie Kjær Christiansen

makc@pha.dk/ 72481965

Marie Kjær Christiansen

Projektleder

Lisbeth Kjær

lk@lisbethkjaer.dk/ 40188381

Lisbeth Kjær

Projektmedarbejder, økonomi

Rikke Egeberg

rieg@pha.dk/72481943

Rikke Egeberg

Projektmedarbejder, pædagogiske projekter, fysiske læringsmiljøer, kommuner, NGO'er/iværksættere og foreninger

Kirsten Greve

kgr@kp.dk/41897393

Kirsten Greve

Projektmedarbejder, dialog med udstillere, standplan

Kristine F. Jørgensen

krjo@pha.dk/7248 2854

Kristine F. Jørgensen

Sekretær og administration, UdstillerINFO