Ungdomsuddannelsessporet

Ungdomsuddannelsessporet

PRAKSISNÆRT: LYT I DAG - BRUG I MORGEN!

Deltag i det gratis uddannelsesspor og hør hvordan andre gymnasier/ungdomsuddannelser arbejder med:

 • Rettestrategier og elev feedback/forward?
 • Elever med dansk som 2. sprog?
 • Vidste du, at CFU udlåner læremidler og undervisningsmateriale, afholder kurser og tilbyder gratis faglige aktiviteter - også for dig som underviser på ungdomsuddannelser?
 • Støtte til vores elever med specialpædagogiske behov?

På Lærfests nye spor for gymnasie- og ungdomsuddannelser står gymnasiekonsulenter fra CFU og lærere fra ungdomsuddannelser klar til at dele ud af viden på områderne, netværke og sparre med dig omkring deres indsatser og fokusområder.

Oplæggene er praksisnære og tager udgangspunkt i konkrete værktøjer, du kan bruge i din undervisning. Kom og vær med - vælg det eller de oplæg, der passer ind i din hverdag. 

Deltagelsen er gratis og pladser fordeles efter først-til-mølle princippet.

Program for onsdag den 16. marts 2022

09:45-10:00 Ungdomsuddannelsessporet åbner Mød op, find en plads og hils på dine kolleger

09:45-10:00 Ungdomsuddannelsessporet åbner Mød op, find en plads og hils på dine kolleger 

10:00-10:45 mitCFU.dk kan noget mere

10:00-10:45 mitCFU.dk kan noget mere

På mindre end en halv time lærer du at udnytte noget af det, som mitCFU også kan. Medbring din laptop, så du kan prøve lidt ”hands on”.

Vi ser på følgende:

 • Søge varieret
 • Indbygge spørgsmål til elever i tv-udsendelser/film
 • Starte udsendelsen, hvor du vil
 • Lave egne samlinger med de gode udsendelser
 • Låne film og tv til din klasse
 • Låne e-romaner til din klasse – med ”pædagogisk vejledning”
 • Bestille gode udsendelser fra CFU

v/ Gymnasiekonsulenterne Lars Due Arnov og Christian Aalborg Frandsen fra CFU ved Københavns Professionshøjskole

11:00-11:45 Undervisning i et flerkulturelt klasserum - Hvordan gør jeg det bedst?

11:00-11:45 Undervisning i et flerkulturelt klasserum - Hvordan gør jeg det bedst?

Hvordan påvirker vores tilgang til kultur elevers deltagelsesmuligheder i klasserummet? Hvordan arbejder NEXT for, at både lærer og elev kan blomstre i et flerkulturelt klasserum. I oplægget kommer vi tæt på praksis med eksempler på materialer og cases, der favner og styrker det flerkulturelle klasserum. Der gives eksempler fra danskfaget og flerfaglige projekter, som er udarbejdet ud fra devisen om, at alle elever har brug for at kunne genkende og trække på egen bagage og se egne erfaringer anerkendt i klasserummet.
v/Gitte Søby Madsen - NEXT

11:45-13:00 Udstilling/Frokost.

11:45-13:00 Udstilling/Frokost. 

Mulighed for at se udstillingen. Liste over stande med materialer målrettet ungdomsuddannelser udleveres.

Frokost kan købes i en af Bella centerets caféer.

13:00-13:45 Hvordan støtter vi bedst elever med behov for specialpædagogisk støtte?

13:00-13:45 Hvordan støtter vi bedst elever med behov for specialpædagogisk støtte?

Med afsæt i EVA’s evaluering af specialpædagogisk støtte (SPS) – og konkrete billeder fra skolernes praksis - sætter vi fokus på, hvordan ledelser, støttegivere og undervisere på forskellig vis kan arbejde med at styrke SPS på ungdomsuddannelserne.

v/ seniorkonsulent Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut

14:00 – 14:45 Svarer din rettetid til elevernes udbytte?

14:00 – 14:45 Svarer din rettetid til elevernes udbytte?

Nye tider kalder på nye strategier. Vidste du fx, at elevernes tidshorisont gør det meningsfuldt med tilbagemeldinger stort set samtidig med de skriver?

På en halv time får du tips om bl.a.:

 • Viden om rettetidspunkt har konsekvenser: Delafleveringer, genafleveringer…
 • Eleven sætter sig egne mål
 • Retteark udleveres samtidig med opgaven
 • Differentierede tilbagemeldinger, også mundtligt
 • Skriftlighed uden rettearbejde

v/ Gymnasiekonsulent Hanne Heimbürger fra CFU ved Københavns Professionshøjskole

14:45 – 16:00 Udstilling og netværk

14:45 – 16:00 Udstilling og netværk