Program den 17.03.22: Gratis oplæg og hands-on sessions

Print venlig version af programmet

Vælg mellem 5 oplæg

Hver time har du mulighed for at nyde ét af de fem spændende oplæg. Se under hvert lokale A, C, D, E eller F

 

Bemærk at lokalerne har begrænset antal pladser:

Oplægslokale A - max 100 deltagere

Oplægslokale C - max 40 deltagere

Oplægslokale D - max 40 deltagere

Oplægslokale E - max 65 deltagere

Oplægslokale F - max 65 deltagere

Klik på billedet for at åbne programmet.

 

Torsdag den 17. marts 2022

Oplægslokale A

09:15 Gratis lærings- og støtteværktøjer i Microsofts platform

09:15 Gratis lærings- og støtteværktøjer i Microsofts platform

Bliv introduceret til de mange gratis værktøjer, der er indbygget i Microsofts platform. Fokus vil være på værktøjer til læse- og skrivestøtte (bl.a. det nye ’Læsefremskridt’ i Microsoft Teams), samt matematik.
Microsoft

 

10:15 Molevitten – et danskmateriale i særklasse

10:15 Molevitten – et danskmateriale i særklasse

Få inspiration til, hvordan du lærer eleverne at mestre læsningen og samtidig blive kompetente og glade litteraturlæsere. Mød Pernille Frost og Kenneth Bøye Jakobsen, som er hjernerne bag Molevitten.
Alinea

11:15 Google for Education

11:15 Google for Education

Værktøjer til det fysiske og virtuelle klasserum.
Mød Google og hør hvordan Google Workspace for Education og Chromebooks skaber sammenhæng mellem undervisning i det fysiske og virtuelle klasserum. Vi deler nye og kommende opdateringer.
COMM2IG

12:15 Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

12:15 Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

Har du urolige børn i undervisningen og har de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S

13:15 Paneldebat: Hvordan kan læringsspil Level Up din undervisning?

13:15 Paneldebat: Hvordan kan læringsspil Level Up din undervisning?

I denne debat giver en række spilproducenter deres bud på det gode læringsspil, og diskuterer den didaktiske gevinst ved en legende tilgang til undervisningen.
Ahoot Media, Filmby Aarhus og Vision Denmark

14:15 Skab i fællesskab et sundere lærings- og arbejdsmiljø gennem nudging

14:15 Skab i fællesskab et sundere lærings- og arbejdsmiljø gennem nudging

Skab i fællesskab et sundere lærings- og arbejdsmiljø gennem nudging
Oplev, hvordan Zurface simpelt involverer elever og medarbejdere til at skabe et renere miljø og bedre indeklima. Hør brugerfortællinger fra praksis, når de guides med blink fra Zurface.
Zurface Group

15:15 Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen om AU PAIR

15:15 Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen om AU PAIR

Hør det stærke makkerpar fortælle om deres første bog sammen – om Irene fra Ribe, der tager job som au pair i Hellerup.
Oplægget er arrangeret af Gyldendal og indledes med en præsentation af nyheder ved Anne Lind Andersen.
Gyldendal

Oplægslokale C

09:15 Booktalk

09:15 Booktalk

v. ph.d. Anette Øster og forfatter Conrad Fields, der giver bud på lyst- og fælleslæsning fra GAD. Conrads bøger er i den hårde realistiske genre og han vil bl.a. præsentere sin nyhed fra novelleserien ÅRGANG 2022-HEMMELIGHED.
Gads Børnebøger

10:15 5 metoder til at få eleverne i læringszonen

10:15 5 metoder til at få eleverne i læringszonen

v/Ph.d. Louise Tidmand
Hør om de 5 metoder til at få dine elever ind i læringszonen og få eksempler på, hvordan du bruger dem i dit klasseværelse for at skabe en klassekultur med trivsel og positive emotioner og elever klar til læring.
Styrkeakademiet ApS

11:15 Strategier og tegneserier i matematik

11:15 Strategier og tegneserier i matematik

Hør om regnestrategier, number sense og sproglighed - og få praktiske øvelser med hjem. Michael Wahl, Julie Hardbo og Lene Hansen taler om et nyt materiale, hvor tegneserier skaber rammen om matematiske problemstillinger.
Alinea

12:15 Hvordan hjælper man sine elever til at opnå sproglig bevidsthed?

12:15 Hvordan hjælper man sine elever til at opnå sproglig bevidsthed?

Vi dykker ned i praksiseksempler på, hvordan TxtAnalyser kan anvendes i udvikling af elevers skriftsprog. Deltagerne vil ligeledes blive præsenteret for en opgavebog, som kan bruges i danskfaget.
Wizkids

13:15 Let’s get chunking

13:15 Let’s get chunking

Hvordan opmuntrer vi elever på tværs af klassetrin og faglig baggrund til at turde både tale og skrive i hver eneste engelsktime? Svaret er: chunks! Vi ser nærmere på, hvordan eleverne kan arbejde systematisk med relevante ord og udtryk.
Alinea

14:15 Skolestyrken

14:15 Skolestyrken 

Skolestyrken handler om at gøre trivsel til en del af skolens kerneopgave og have helt konkrete redskaber, når mistrivsel eller mobning opstår. Hør, hvordan hele skolen bliver involveret i at skabe trygge fællesskaber.

Red Barnet

15:15 Fri for Mobber

15:15 Fri for Mobber

Kom og hør mere om, hvordan I med Fri for Mobberi kan arbejde målrettet med at skabe trygge og inkluderende børnefællesskaber, forebygge mobning, og hvordan I kan sikre en god social trivsel.

Red Barnet

Oplægslokale D

09:15 Flere sprog i læringen

09:15 Flere sprog i læringen

v. Anne Holmen & Helene Thise

Forfatterne præsenterer translanguaging-pædagogik som et bud på, hvordan vi kan øge deltagelses- og læringsmuligheder med elevernes forskellige sproglige resurser i centrum.
Samfundslitteratur

10:15 Lær at lære

10:15 Lær at lære

Kom og hør om Lær at lære, der gør eleverne bevidste om, hvordan de lærer, mens de lærer. De øver sig i at bruge strategier til forskellige opgavetyper og i at få og give respons. Lis Pøhler fortæller om sit nye materiale til dansk 4.-6. kl.
Dafolo

11:15 Fold danskfaget ud - med de nyeste læremidler til 5.-10. klasse - CFU Danmark

11:15 Fold danskfaget ud - med de nyeste læremidler til 5.-10. klasse - CFU Danmark

Romaner og dokumentarer fra CFU, der er så gode, at de må i din årsplan. Vi har fokus på læselyst og spændende nye fordybelsesområder – på tværs af CFU’s samling. Ses vi?
CFU Danmark

12:15 Få verdensmålene ind i din pædagogiske praksis!

12:15 Få verdensmålene ind i din pædagogiske praksis!

Modtag gratis katalog med best practice og brugbare redskaber og spar med os om, hvordan du kan justere din undervisning og skolens aktiviteter, så de bliver mere bæredygtige. Workshop med Ungdomsbyen.
Ungdomsbyen

13:15 Evalueringsfeber og evidensjagt

13:15 Evalueringsfeber og evidensjagt

v/ Steen Nepper Larsen
Evalueringsfeberen raser, og evidensjagten er gået ind. Livet besnakkes og effektiviseres. Et modtræk må der til – et forsvar for faglighed, tænkning og dannelse.
Samfundslitteratur

14:15 Inspiration til naturfagene

14:15 Inspiration til naturfagene

v/ Ulla Hjøllund Linderoth
Bliv opdateret på de skriftlige prøver og den fællesfaglige prøve i naturfag, samt på sammenhæng ml. undervisning og afsluttende prøver. Få også inspiration til nye fællesfaglige fokusområder.
GO Forlag

15:15 Sådan kickstarter du dit læringsrum

15:15 Sådan kickstarter du dit læringsrum 

v/ rumpilot og indretningskonsulent Anne Westergaard
Få tips og tricks samt gratis rådgivning til, hvordan du med få midler kan eksperimentere med dit læringsrum, så det tilgodeser de 21. århundredes kompetencer.
Højer Møbler

Oplægslokale E

09:15 Makerspace - fancy teknologi eller mer’ på hjertet? - CFU Absalon

09:15 Makerspace - fancy teknologi eller mer’ på hjertet? - CFU Absalon

v/Kristian N. Hjuler og Helle D. Melin.
Hvordan skaber man et læringsmiljø, med kreativitet, innovation og skabende processer? Vi drøfter do’s and don’ts fra praksis og giver et bud på vejen til succes.
CFU Absalon

10:15 De kreative valgfag

10:15 De kreative valgfag

De kreative valgfag; unikke arbejds- og teoribøger til valgfaget i håndværk/design, billedkunst og madkundskab. Du kan også få en snak med forfatterne bag materialerne og få tips til, hvordan du bedst muligt klæder eleverne på til prøven i dit fag.
Gyldendal

11:15 Guided Reading

11:15 Guided Reading 

Nogle børn kan læse, mens andre kun kan få bogstaver ved skolestart. Guided Reading er differentieret læseundervisning på små homogene hold, hvor den enkelte elev oplever et trygt og lærende læsefællesskab, der styrker motivation og læselyst.
Straarup & Co

12:15 VIDEN skal ikke kun IND, Viden skal også UD igen.

12:15 VIDEN skal ikke kun IND, Viden skal også UD igen.

Hør hvordan virtuel træning styrker elevers mundtlighed, så de tør sætte deres viden i spil til eksamen, i klasseværelset og praktiksamtalen. CEO Anna Stelvig deler cases og resultater. LIVE DEMO med elever.
StudyMind

13:15 DanskSkud

13:15 DanskSkud

Oplev det spændende nye DanskSkud, et moderne dansksystem til 3.-6. klasse, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. DanskSkud kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource.
Gyldendal

14:15 Nyheder fra Gyldendal

14:15 Nyheder fra Gyldendal

Det kan være svært at følge med i alt det nye til dit PLC. Gyldendal Børn og unge og Gyldendal Uddannelse præsenterer dig for alle nyhederne – helt fra skolestart til udskolingen; billedbøger, letlæsning, fagbøger, børne- og ungdomsbøger.
Gyldendal

15:15 Liirn for good

15:15 Liirn for good

Silicon Valley is using kids data as an element in the global capitalist machine. At Liirn we are​ ​a team of​ teachers,​ scholars, activists, regulators and technologists ​and ​work​ to reshape ideas about what ​data is ​being captured and how it’s used.

Liirn Aps

Oplægslokale F

09:15 eTwinning – Vitaminer til læreruddannelsen.

09:15 eTwinning – Vitaminer til læreruddannelsen. 

Lærer- og pæd.uddannelserne er med i eTwinning. Hør om foreløbige erfaringer fra studerende og lærere på professionshøjskolerne i både fag og praktik. Det internationale tilføjer store udviklingspotentialer for alle.

10:15 Udfordringer med arbejdshukommelsen

10:15 Udfordringer med arbejdshukommelsen

Find og støt elever med screeningsmaterialet TIDLIGE TEGN og undervisningsmaterialet HUSK & LÆS, HUSK & REGN og HUSK & SKRIV. Træn arbejdshukommelse i kombination med læsning, taltræning og fremstilling
Dansk Psykologisk Forlag

11:15 Clios nye platform

11:15 Clios nye platform 

v/ Ann Birthe O. Nicolaisen
Clio har lanceret en ny platform, hvor du bl.a. kan søge på tværs af fag og klassetrin. Kom og hør om de didaktiske og pædagogiske tanker, der ligger bag det nye læremiddel, og se eksempler fra platformens mange forløb.
Clio

12:15 Jesper Wung-Sung om det år sjæle slår smut

12:15 Jesper Wung-Sung om det år sjæle slår smut

Hør Jesper Wung-Sung fortælle om sin efterskoleroman om sorg, svigt og om at forelske sig i en, man slet ikke havde regnet med.
Arrangeret af Gyldendal og indledes med en præsentation af nyheder ved Anne Lind Andersen.
Gyldendal

13:15 Grænseland - kulturmøde og læringsrum

13:15 Grænseland - kulturmøde og læringsrum 

v/Camilla Franziska Hansen og Tina Joost
Hør om de nyeste tendenser inden for flersprogethedsforskningen med eksempler fra en flersproglig praksis med tværsproglige tilgange.
UC SYD og Dansk Skoleforening f. Sydslesvig

14:15 Hvad vil børn og unge vide mere om? – Vi har spurgt dem!

14:15 Hvad vil børn og unge vide mere om? – Vi har spurgt dem!

Hvordan sikrer vi, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og interesser? Vi har spurgt 1.000 elever fra 0.-10. kl. Den viden vil vi gerne dele med jer her og på Forstå.dk.
Alinea - Forstå.dk
.

15:15 Fortæl, giv mening og bliv husket.

15:15 Fortæl, giv mening og bliv husket.

Kom og hør strategisk storyteller Anja Klemp Vilgaard fortælle hvorfor storytelling virker, hvordan du anvender den i undervisningen og hvad metoden har betydet for hendes formidling af Kronborg Slot til børn.

Get Ajour

Genvej til Oplæg onsdag den 16. marts 2022