Program den 16.03.22: Gratis oplæg og hands-on sessions

Print venlig version af programmet

Vælg mellem 5 oplæg

Hver time har du mulighed for at nyde ét af de fem spændende oplæg. Se under hvert lokale A, C, D, E eller F

 

Bemærk at lokalerne har begrænset antal pladser:

Oplægslokale A - max 100 deltagere

Oplægslokale C - max 40 deltagere

Oplægslokale D - max 40 deltagere

Oplægslokale E - max 65 deltagere

Oplægslokale F - max 65 deltagere

Klik på billedet for at åbne programmet.

 

Oplægslokale A

09:15 Microsoft Teams som samlende platform

09:15 Microsoft Teams som samlende platform

Hør hvordan Microsoft Teams kan have en central rolle i din undervisning i samspil med de øvrige Office programmer og platforme du bruger i undervisningen, samt de seneste opdateringer til bl.a. læseudvikling, opgaver og trivsel.
Microsoft

10:15 Kreativ og innovativ STEAM undervisning

10:15 Kreativ og innovativ STEAM undervisning

Christoffer Lindved Dithmer præsenterer og viser konkrete aktiviteter fra 3 undervisningsprojekter på tværs af grundskoleafdelinger, hvor iPad og Maker Space teknologier har skabt merværdi for eleverne i undervisningen.
COMM2IG 

11:15 Teknologiforståelse for alle

11:15 Teknologiforståelse for alle Clio v/Daniel Gorm Andersen
Hvordan omsætter vi den nye faglighed til praksis, og kan vi undervise i teknologi uden at have en uddannelse i datalogi? Kom og bliv udsat for en række aktiviteter, du selv kan bruge allerede i morgen.
Clio

12:15 Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

12:15 Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

Har du urolige børn i undervisningen og har de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S

13:15 Fra Elevplan til Meddelelsesbog

13:15 Fra Elevplan til Meddelelsesbog

Hvordan ser den kommende Meddelelsesbog ud, og hvad med datasikkerheden?
Hør om muligheden for at tilgå en digital meddelelsesbog og udvidet meddelelsesbog direkte via Aula.

14:15 En god skole for alle børn og unge

14:15 En god skole for alle børn og unge

v/Louise Klinge, børne- og skoleforsker i Eduk, forfatter
Oplægget beskriver hvilke samspil og strukturer i skolen, der vil understøtte, at alle børn og unge har det godt, udvikler sig sundt og kan bringe sig selv i spil. Learnlet

15:15 Motivation, kreativitet og læring med Minecraft

15:15 Motivation, kreativitet og læring med Minecraft

Få en introduktion til hvordan Minecraft kan skabe motiverende undervisning for dine elever. Vi gennemgår de særlige funktioner til skolebrug og giver idéer til konkrete forløb – bl.a. om H.C. Andersen. Minecraft Education Edition

Oplægslokale C

09:15 Booktalk

09:15 Booktalk

v. ph.d. Anette Øster og forfatter Conrad Fields, der giver bud på lyst- og fælleslæsning fra GAD. Conrads bøger er i den hårde realistiske genre og han vil bl.a. præsentere sin nyhed fra novelleserien ÅRGANG 2022-HEMMELIGHED.
Gads Børnebøger

10:15 Sammen om co-teaching

10:15 Sammen om co-teaching

Velfungerende co-teaching kræver et smidigt, vedvarende samarbejde, og alle led i skolen er vigtige. Dafolos konsulenter sætter spot på forskellige roller, og hvordan vi kan styrke samarbejdet og skabe et inkluderende læringsfællesskab.
Dafolo

11:15 Byd eleverne op til dansk

11:15 Byd eleverne op til dansk

Sæt dansk i bevægelse med Alineas nye mellemtrinssystem Dynamo. Hør, hvordan Dynamo giver eleverne lyst til at engagere sig nysgerrigt i en meningsfuld og sanselig danskundervisning, hvor fakta og fiktion ligestilles. Mød forfatterne.
Alinea

12:15 Digital dannelse for småbørn og voksne

12:15 Digital dannelse for småbørn og voksne

Medierådet sætter fokus på småbørns digitale dannelse i samarbejde med fire kommuner og med støtte fra Nordea-fonden. Indsatsen byder på materialer til forældre og fagpersoner og lanceres i foråret 2022.
Medierådet for Børn og Unge

13:15 Sæt sproget i spil

13:15 Sæt sproget i spil

Momo-forfattere Jacob Chammon og Lore Rørvig fortæller, hvordan fokuseret projektorienteret arbejde træner elevernes sproglige færdigheder. Og ikke mindst giver eleverne succesoplevelser og troen på: Ja, ich kann!
Alinea

14:15 "Mærk din sag og Avocado-Mysteriet"

14:15 "Mærk din sag og Avocado-Mysteriet"

Mærk din sag og Avokado-Mysteriet kobler N's verdensmål med entreprenørskab i danskundervisningen på mellemtrinnet. Materialet er gratis.
Fonden for Entreprenørskab, Leg med It og Skoleflip

15:15 Leg til at løfte dine elevers læring.

15:15 Leg til at løfte dine elevers læring.

v/Ph.D. Louise Tidmand
Hør om legens evne til at bevæge eleverne ind i zonen for nærmeste udvikling, og hvordan leg udvikler elevernes 21st. Century Skills. Gå hjem med konkrete eksempler på, hvordan du kan lege med indholdet i fagrækken.
Styrkeakademiet ApS.

Oplægslokale D

09:15 Digitale krænkelser

09:15 Digitale krænkelser

Red Barnets rådgivningstjeneste vil præsentere viden om forskellige former for digitale krænkelser blandt børn og unge, konsekvenser samt, hvordan voksne kan støtte, forebygge og håndtere, hvis en digital krænkelse har fundet sted.
Red Barnet

10:15 Læselyst og skriveværksteder

10:15 Læselyst og skriveværksteder

Mød forfatter Sandra Schwartz og hør, hvordan hendes populære serie Monstervenner kan medvirke til læselyst og skriveglæde i indskolingen og på mellemtrinnet. Der er en lækker monsterpakke til undervisningsbrug. Straarup & Co

11:15 T3kn0l0g1f0rstå3ls3 - CFU Danmark

11:15 T3kn0l0g1f0rstå3ls3 - CFU Danmark

T3kn0l0g1f0rstå3ls3 - fra månelandinger til almen dannelse i 2022. Vi fokuserer på science-fagenes vinkel på teknologiforståelse og kigger lidt på lærerrollen – godt krydret med praktiske eksempler og ressourcer fra CFU.
CFU Danmark

12:15 AV-løsninger til hybrid undervisning

12:15 AV-løsninger til hybrid undervisning

Hvad er hybrid undervisning? Skal vi have et streaming-studie? Få et indblik i hvordan din verden med hybrid og online undervisning kunne se ud. Vi ser på simple udstyrsløsninger og videoplatforme.
COMM2IG

13:15 Undersøgende matematik - CFU Danmark

13:15 Undersøgende matematik - CFU Danmark

Hvad kræver det af eleverne at kunne undersøge i matematik? Og hvilken arbejdsform skal eleverne kunne håndtere, for at processen lykkes? Få bud på undersøgende matematik og eksempler på relevante læremidler fra CFU.
CFU Danmark

14:15 Grammatik i funktion

14:15 Grammatik i funktion

v. Bodil Nielsen
Grammatik er mere end træningsark. Hør om eksempler på, hvordan man enkelt og funktionelt kan undervise i ordklassers og sætningers brug og betydning som en del af elevers arbejde med tekster.
Samfundslitteratur

15:15 MAKERSPACE - et kreativt gym for hjernen

15:15 Teknologiforståelse med LEGO

Teknologiforståelse er på manges læber for tiden. Kommer det til at være et selvstændigt fag, -eller en faglighed som integreres i andre fag? Det er der stigende fokus på i folkeskolen.

Mød LEGO Education træner hos Lekolar, Lars Bo, og hør hans bud på hvordan man kan håndtere og integrere fagligheden i undervisningen.

Lekolar

Oplægslokale E

09:15 StudyMind: VIDEN skal ikke kun IND, Viden skal også UD igen.

09:15 StudyMind: VIDEN skal ikke kun IND, Viden skal også UD igen.

Hør hvordan virtuel træning styrker elevers mundtlighed, så de tør sætte deres viden i spil til eksamen, i klasseværelset og praktiksamtalen. CEO Anna Stelvig deler cases og resultater. LIVE DEMO med elever.
StudyMind

10.15 Nyhed til stavning og grammatik

10.15 Nyhed til stavning og grammatik

Danskbrikker er et nyt digitalt univers for 3.-6. kl. Eleverne undersøger og udvikler sprog sammen, mens kreative skrive- og bevægelsesopgaver hjælper dem til at styrke evnen til at finde og forstå stavemønstre og grammatikregler.
Gyldendal

11:15 Booktalk med @bibliotekat

11:15 Booktalk med @bibliotekat

v/Kathrine Pachniuk, børnelitteraturkonsulent
På Instagram har Kathrine den største dansksprogede bookstagram for børne- og ungdomslitteratur. På Lærfest taler hun læselyst, YA genre og boganbefalinger. For udskoling og op.
Copydan Tekst & Node

12:15 Hvordan bliver undervisningen mere ordblindevenlig?

12:15 Hvordan bliver undervisningen mere ordblindevenlig? 

Hvordan bliver undervisere bedre til at vurdere, om materialer og undervisningsforløb tilgodeser den ordblinde elev. I oplægget vil vi tydeliggøre, hvilke præmisser der gør sig gældende.
Wizkids & Kerteminde Kommune

13:15 Kom og læs

13:15 Kom og læs

Forfatterne bag Kom og læs viser, hvordan du kan bruge læsesystemet til at arbejde kreativt og systematisk med at styrke dine elevers læse-, stave og skriveudvikling i 1. klasse. Hør hvordan en fælles læsebog kan styrke både motivation og færdigheder.
Gyldendal

14:15 Matematikkens abstrakte begreber gennem konkrete erfaringer

14:15 Matematikkens abstrakte begreber gennem konkrete erfaringer

v/Mie Engelbert Jensen
Få inspiration til, hvilke aktiviteter fra virkelighedens verden, der kan være udgangspunkt for begrebsudvikling hos eleverne. Målgruppe: Matematiklærere 4.-9. kl.
GO Forlag

15:15 KvikMat

15:15 KvikMat

Se vores nyskabende digitale træningssite til matematik i grundskolen, med meningsfuld træning, og hvor eleverne kan samarbejde via en smart peer-learning funktion. Hør også om vores nye bogsystem, der forener det analoge og digitale på helt nye måder. Gyldendal

Oplægslokale F

09:15 eTwinning – Involvér skolen internationalt.

09:15 eTwinning – Involvér skolen internationalt.

1.000.000 lærere, pædagoger og ledere i 43 lande tager ikke fejl. Vi passerede den første million i december, og kurven stiger. Ambassadører og elever deler fede projekterfaringer. Få inspiration og kickstart din skole

10:15 Undersøg matematik med Reflex

10:15 Undersøg matematik med Reflex 

Anne-Christine Weber, Dorte V. Hansen og Marie Proschowsky giver dig en indflyvning i Alineas nye matematiksystem Reflex. I Reflex hersker den undersøgende matematik, hvor vejen til facit er mindst lige så vigtig som resultatet.
Alinea

11:15 'Der er altid noget, man er god til i matematik…

11:15 'Der er altid noget, man er god til i matematik…

MATEMATIKVANSKELIGHEDER er et redskab til at kortlægge og støtte elever i matematikvanskeligheder. Nu med nyt undervisningsmateriale REGNEHULLER Hæfte 1-4, som retter sig til mellemtrinnet
Dansk Psykologisk Forlag

12:15 Didaktik og 3D print

12:15 Didaktik og 3D print

v/skolekonsulent Bettina Rieck Monrad
Opnå mere kreativitet i undervisningen med 3D design og Print gennem specialudviklede undervisningsforløb.
KIDSprint - Kidsprint.com

13:15 'AKTIV i læsning og skrivning'

13:15 'AKTIV i læsning og skrivning'

Undervis med et kreativt og motiverende materiale, der udvikler elevernes aktive læseindstilling, deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til teksttyper gennem samtale, skrivning og fysiske aktiviteter
Dansk Psykologisk Forlag

14:15 Scenariebaseret undervisning

14:15Scenariebaseret undervisning

v/Malene Lindh Jørgensen
Med scenariebaseret undervisning skabes et univers, eleverne kan leve sig ind i, mens de øver sig i at samarbejde og løse virkelighedsnære problemer. Få eksempler på, hvordan du kan arbejde scenariebaseret i fag.
Clio

15:15 Læs! Læs! Læs! – Fra bogdropper til binge-læser

15:15 Læs! Læs! Læs! – Fra bogdropper til binge-læser

Få tændt læsegnisten hos eleverne i 8.-10. kl. Fokus er på læselyst i en ramme, der hjælper eleven til at vælge den rette roman, få hul på den, og komme ind i dens univers. Dansklærerforeningens Forlag

Genvej til Oplæg torsdag den 17. marts 2022